• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Oferta Ośrodka

Oferta Ośrodka

150 150 Kolorowa Skarpetka

Zapewniamy dzieciom w wieku od 0 do 25 lat opiekę, edukację, terapię i rehabilitację ruchową z zastosowaniem nowoczesnych metod pracy.

Oferujemy:

  • Rehabilitację ruchową (NDT Bobath, metoda PNF, terapia powięziowa);
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od urodzenia (zajęcia terapeutyczne);
  • Specjalistów stosujących nowatorskie metody pracy oraz nowoczesny sprzęt i pomoce;
  • Realizację programu wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej
  • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dla każdego dziecka
  • Specjalistyczną terapię dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka