• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju obejmuje się dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej, które wymagają rehabilitacji, terapii psychologicznej i pedagogicznej.
Specjaliści w trakcie zajęć stymulują proces rozwoju dziecka, a tym samym wpływają na jego rozwój, lepsze funkcjonowanie i radzenie sobie w codziennym życiu.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy przy użyciu pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Każde dziecko może mieć od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu.
Rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia jest opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju tworzą:

  • psycholog – opracowuje diagnozę psychologiczną dziecka, prowadzi konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne,
  • pedagog specjalny – prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka,
  • logopeda/ neurologopeda– zajmuje się terapią mowy i rozwijaniem umiejętności porozumiewania się,
  • terapeuta SI -prowadzi zajęcia stymulujące układ nerwowy do prawidłowego odbierania, przetwarzania oraz odpowiedzi na bodźce ze środowiska i własnego ciała,
  • fizjoterapeuta – prowadzi rehabilitację dziecka.