• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Terapia SI

  • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe oraz ruch
  • zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia ruchowego
  • trudności z koncentracją, z nauką
  • słaba koordynacja ruchowa, trudności w czynnościach samoobsługowych i
  • planowaniu ruchu
  • zakłócenia napięcia mięśniowego
  • trudności emocjonalne
  • opóźnienia rozwoju mowy
  • wycofanie z relacji społecznych