• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Zapisy

Wymagane dokumenty:

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych lub
  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Karta zgłoszenia

Pobierz tutaj – wypełnij i prześlij nam na adres osrodek@kolorowaskarpetka.pl