• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

AKTUALNOŚCI

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1,5 %

150 150 Kolorowa Skarpetka

Akcja Rekrutacja

150 150 Kolorowa Skarpetka

Zapraszamy przedszkolaków pełnych ciekawości świata 🙂 Oferujemy przyjazne i inspirujące otoczenie, doświadczonych nauczycieli i specjalistów, edukację i terapię dostosowaną do indywidualnych  potrzeb każdego dziecka, a także zabawę, przygodę i naukę w jednym. Szczegóły w zakładce Zapisy. Czekamy na Was !

CZYTAJ WIĘCEJ

Oferta Ośrodka

150 150 Kolorowa Skarpetka

Zapewniamy dzieciom w wieku od 0 do 25 lat opiekę, edukację, terapię i rehabilitację ruchową z zastosowaniem nowoczesnych metod pracy. Oferujemy: Rehabilitację ruchową (NDT Bobath, metoda PNF, terapia powięziowa); Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od urodzenia (zajęcia terapeutyczne); Specjalistów stosujących nowatorskie metody pracy oraz nowoczesny sprzęt i pomoce; Realizację programu wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej Indywidualny…

CZYTAJ WIĘCEJ

NASZ OŚRODEK

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ze sprzężoną niepełnosprawnością i autyzmem. W ramach ośrodka funkcjonuje przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna oraz ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy. Realizujemy ponadto wczesne wspomaganie rozwoju.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży
do optymalnego, samodzielnego udziału w życiu społecznym.

NASZA KADRA

W Ośrodku zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szczegóły w zakładce NASZ ZESPÓŁ

TRWA NABÓR