• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Kontakt

Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjny
KOLOROWA SKARPETKA
we Włoszczowie

Usprawnia dzieci w spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną w wieku  0 do 25 lat zapewniając edukację i rehabilitację.

Adres:

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy;

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

ul. Młynarska 1,
29-100 Włoszczowa

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

ul. Bp. M. Jaworskiego 24

29-100 Włoszczowa

 

Telefon:
665 250 600