• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Zespół

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • logopedzi i neurologopedzi
  • surdopedagodzy
  • terapeuci
  • nauczyciele oligofrenopedagodzy
  • nauczyciele terapeuci osób w spektrum autyzmu
  • fizjoterapeuci
  • personel wspomagający