• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Terapia neurologopedyczna

  • Usuwanie zaburzeń mowy,
  • Przywracanie mowy w przypadku jej braku,
  • Nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
  • Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
  • Likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.