• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Dla kogo działa Ośrodek

Dla kogo działa Ośrodek

150 150 Kolorowa Skarpetka

Usprawniamy dzieci  w wieku od 0 do 25 lat w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Oferujemy specjalistyczną terapię:

  • logopedyczną
  • neurologopedyczną
  • psychologiczną
  • pedagogiczną
  • fizjoterapeutyczną
  • integracji sensorycznej
  • rewalidację
  • biofeedback
  • inne