• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

AKTUALNOŚCI

Oferta Ośrodka

150 150 Kolorowa Skarpetka

Zapewniamy dzieciom w wieku od 0 do 25 lat opiek, edukację, terapię i rehabilitację ruchową z zastosowaniem nowoczesnych metod pracy. Oferujemy: Rehabilitację ruchową (NDT Bobath, metoda Vojty, terapia manualna, terapia czaszkowo – krzyżowa) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia (zajęcia terapeutyczne) Specjalistów stosujących nowatorskie metody pracy oraz nowoczesny sprzęt i pomoce Realizację programu wychowania przedszkolnego…

CZYTAJ WIĘCEJ

Dla kogo powstaje Ośrodek

150 150 Kolorowa Skarpetka

Usprawniamy dzieci z Autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 0 do 25 lat. Oferujemy specjalistyczną terapię: logopedyczną psychologiczną pedagogiczną integracji sensorycznej rewalidację biofeedback inne

CZYTAJ WIĘCEJ

Ruszamy we wrześniu

150 150 Kolorowa Skarpetka

Osoby zainteresowane ofertą ośrodka zachęcamy do kontaktu pod numerem 665-250-600 lub mailowo na adres: ośrodek@kolorowaskarpetka.pl Pomagamy dzieciom z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną w wieku od 3 do 25 lat. Zapisy trwają. Kartę zgłoszenia można pobrać w zakładce: ZAPISY Zapewniamy dowóz.  Liczba miejsc ograniczona.

CZYTAJ WIĘCEJ

NASZ OŚRODEK

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ze sprzężoną niepełnosprawnością i autyzmem. W ramach ośrodka funkcjonuje przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna oraz ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy. Realizujemy ponadto wczesne wspomaganie rozwoju.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży
do optymalnego, samodzielnego udziału w życiu społecznym.

NASZA KADRA

W Ośrodku zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szczegóły w zakładce NASZ ZESPÓŁ

TRWA NABÓR

Rozpoczęły się zapisy do ośrodka, zapraszamy do zapoznania się z wymaganymi dokumentami oraz do pobrania karty zgłoszenia dostępnej w zakładce ZAPISY.

GALERIA ZDJĘĆ